Nå, Nørrebro – Hvad er vores problemer og hvad er vi gode til?

Nå, Nørrebro – Hvad er vores problemer og hvad er vi gode til?

Alle 12 lokaludvalg i København laver bydelsplaner for bydelene hver 4. år. En bydelsplan er et lokalt inspirationskatalog til politikerne i Borgerrepræsentationen og en anledning til at få borgerne i København til at tage aktiv stilling til deres bydel. Det er lokaludvalgenes måde at give politikerne et førstehånds indblik i hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager borgerne i de forskellige bydele. Du kan læse mere om bydelsplaner her og læse vores tidligere bydelsplaner via links i højre side.

Bydelsplan 2017 skal være færdig i april, så vi er ved at være godt i gang med planlægningen. Her er et indblik i de temaer, der optager os – og som vi gerne vil i dialog med Nørrebroerne om:

Gentrificering
Håndbajere og mikrobryggeri øl, smørrebrød og sushi og ”kommunekaffe” og cafe latte, der er mange symboler på det gamle- og det nye Nørrebro. Maden og dét vi drikker, er en af de markører, hvor det er tydeligst at se.

Henover vinteren vil vi gerne starte en debat med nørrebro’erne om udviklingen på Nørrebro, om ”gentrificering” og om hvilket Nørrebro, bydelens borgere gerne vil have. Der er f.eks. sket en stor udvikling på Indre Nørrebro i løbet af de sidste 10 år. Det har betydet meget for beboersammensætningen, trafikmønstret, hvordan man bruger byrummet og meget mere. Men er det en dårlig udvikling og skal man gøre noget for at stoppe at det samme sker på Ydre Nørrebro? Eller er det en god udvikling, som man skal fremskynde også sker på Ydre Nørrebro? Hold øje – vi inviterer til et debatmøde eller to henover vinteren!

Fakta: Gentrificering er betegnelsen for et socialt skift gennem byfornyelse og værdistigning i et byområde. Et skift, der betyder, at mindrebemidlede må flytte fra et område på grund af generelt stigende levepriser, blandt andet stigende huslejer. Den typisk skildrede udvikling af gentrificerede områder er, at studerende, kunstnere eller andre påvirker et byområde med forskellige aktiviteter. Det kan være atelierer, improviserede caféer og små gallerier, som gør området attraktivt for middelklassen, hvorved investorer begynder at interessere sig for det, opkøbe lejligheder, renovere dem, for derefter at udleje disse dyrere henholdsvis sælge dem som ejerlejligheder. Som altså kan resultere i en udsættelse af beboere med lavere indkomster (Gyldendals – Den Store Danske).

Hvad kan man ”gå til” på Nørrebro?
Et andet af de temaer vi arbejder med i forbindelse med bydelsplanen, er børn, unge og fritidsliv på Nørrebro. Det fokus har vi bl.a. taget fordi vi ved at der eksisterer nogle særlige udfordringer for Nørrebro her. Vi er nemlig næsten 80.000 borgere i bydelen – en bydel der kun har én svømmehal, tre udendørs fodboldbaner og tre idrætshaller. Nørrebro har en af de laveste foreningsaktiviteter i Danmark og ikke særlig mange store brede foreninger tilstede i bydelen.

I Nørrebro Lokaludvalg ønsker vi at flere børn fra Nørrebro skal være en del af foreningslivet, fordi foreningslivet byder på stærke fællesskaber, der skaber sammenhængskraft på Nørrebro. Vi tror på at det har afgørende betydning for bydelens (udsatte) børn at møde betydningsfulde voksne og være en del af betydningsfulde fællesskaber.

Første skridt på vejen mod at skabe lige muligheder for alle børn og unge på Nørrebro for at deltage i foreningslivet og flere brede, stærke foreninger på Nørrebro, er en kortlægning. Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvad man kan gå til på Nørrebro og hvad bydelens børn savner.

Vi er ved at planlægge et fyraftensmøde i slutningen af november om betydningen af foreningsliv, gode fritidstilbud og stærke fællesskaber for børns trivsel og udvikling. Hvor vi gerne vil i dialog med Nørrebros forældre om det gode børne- og ungefritidsliv på Nørrebro.

Følg med!
Det var to af de temaer vi er optagede af. Der er også mere og andet – Vi arbejder også med udsathed, hjemløse, jobskabelse og inklusion. Det fortæller vi mere om snarest.

Hvis du synes noget af det her er spændende – så hold øje med arrangementer eller skriv til noerrebrolokaludvalg.kk.dk med dine input eller hvis du vil involveres i arbejdet!