Orienteringsmøde om trafikforsøg i Guldbergsgade / Møllegade

Kom til orienteringsmøde om det kommende trafikforsøg i krydset ved Guldbergsgade/Møllegade den 28. juni kl. 17!

Kom til orienteringsmøde om trafikforsøg i krydset mellem Guldbergsgade og Møllegade

I løbet af sommeren 2016 vil Københavns Kommune etablere et trafikforsøg i krydset Guldbergsgade og Møllegade for at undersøge, om det er muligt at gøre området mere tryg for cyklister og gående.

Alle er velkommen til et orienteringsmøde d. 28. juni kl. 17 om det kommende trafikforsøg. På mødet vil Teknik- og Miljøforvaltningen informere om forsøget, og der vil også være mulighed for at stille og få besvaret spørgsmål om forsøget.

Lokaludvalget har længe arbejdet på en løsning på de trafikproblemer, der er i krydset Guldbergsgade og Møllegade. Vi har været i dialog med Trafik- og Miljøborgmester Morten Kabell, og før ham Trafik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal, om en løsning på trafik-situationen i krydset Guldbergsgade-Møllegade. På trods af gentagende løfter om en snarlig løsning, er der ikke sket noget. Derfor er vi glade for, at der nu endelig sker noget. Vi er dog frustrerede over, at man ikke har valgt at lave et forsøg med det forslag, som vi har fremlagt adskillige gange for forvaltningen og Trafik- og Miljøborgmesteren.

Tid og sted:
D. 28. juni kl. 17-18.30 i Festsalen, De Gamles By Nørre Allé 41,2200 København N .

0 replies on “Orienteringsmøde om trafikforsøg i Guldbergsgade / Møllegade”