Puljemidler til arrangementer under corona-smitten

Info om støttede arrangementer under corona-smitten

Læs med her, hvis du har modtaget støtte til et arrangement eller aktiviteter i den kommende tid.

Vi har modtaget en række henvendelser vedr. forholdsregler i forbindelse med vores støtte til jeres planlagte arrangementer og aktiviteter herunder Corona-smitten som nu har ramt og lukket Danmark.

Som følge af Coronasmitten går vi selvfølgelig ud fra at alle følger myndighedernes anvisninger og henstillinger.

Derfor skal alle arrangementer uanset antallet af deltagere, der har fået bevilget støtte fra Nørrebro Puljen og Byens Puls (Københavns Kommune) udsættes såfremt dette er muligt alternativt aflyses ud fra et forsigtighedsprincip indtil der kommer en afklaring på situationen.

Følgende gælder for jeres tilskud fra os:

Udskyder I jeres arrangement/projekt bedes I meddele os det så hurtigt som muligt, så I kan få en ny dato til regnskab/evaluering.

Aflyser I, og har I allerede haft udgifter til jeres arrangement/projekt, vil vi bede jer indsende regnskab og evaluering for jeres projekt. Vi accepterer de udgifter I allerede har afholdt – f.eks. betaling af honorar, bestilling af tryk og indkøb af materialer mm. (dog kun op til det I har fået bevilliget). I kan fortsat anvende det tildelte tilskud inden for betingelserne for bevillingen i øvrigt, dog henstiller vi jer til så vidt muligt at minimere tab.

Vi skal nok vende tilbage med mere information, når situationen igen er normal og arrangementer igen kan afvikles uden problemer.

Pas god på jer selv og hinanden.

Hvis I har spørgsmål, så kontakt Jan Malinowski på mail: z18r@kk.dk eller tlf: 21287477 eller Andreas Juhl Rohde på bc50@kk.dk eller tlf: 26770582