Høring og borgermøde om Nuuks Plads

Nuuks Plads

Landsarkivet er fraflyttet bygningerne på Nuuks Plads, og der er ved at blive lavet en metrostationsplads, som i 2019 åbner i området. På den baggrund ønsker ejeren af landsarkivet at skabe et nyt byrum på Nuuks Plads. Ejerne ønsker endvidere at udnytte den stationsnære beliggenhed til at bygge et 75 meter højhus og en ny 3-etagers længebygning til erstatning for den eksisterende arkivbygning langs Hiort Lorenzens Gade samt den lave mellembygning fra 1963, tegnet af Koppel. Den nye bebyggelse skal rumme familieboliger og almene ungdomsboliger samt butik i stueetagen. Mellem de to længebygninger dannes et nyt offentligt byrum i forlængelse af Nuuks Plads metrostationspladsen mod Jagtvej og med forbindelse til Nørrebroparken og Den Grønne Sti. Den gamle arkivbygning langs Rantzausgade ønsker man at bevare og ombygge med nye funktioner.

Denne plan er nu i høring frem til d. 9. maj, og der er mulighed for at læse mere om projektet og afgive et høringssvar her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/nuuks-plads-ii-lokalplanforslag

Derudover så afholder Københavns Kommune og Nørrebro Lokaludvalg et borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Mødet er onsdag den 18. april 2018 fra kl. 19.00 til 21.00.

Mødet afholdes i Nørrebro Park Skole, Jagtvej 34, 2200 København N, bygning 3, 1. sal.