Her er det nye lokaludvalg på Nørrebro!

På fotoet: Erik Brandt, Nikolaj Friis-Farsøe, Annette Bellaoui, Brita Fabricius, Alexander Nicolas Truelsen, Mogens Petersen, Alexander van Deurs, Jens Villadsen, Katharina Richter, Rasmus Riley, Ea Ohlsen Landerholm, Mie Brandstrup og Jonathan Ries.

Her er det nye lokaludvalg på Nørrebro!

Så er det nye Nørrebro Lokaludvalg, der skal sidde fra 2018-2022, valgt. Der var 80 foreninger repræsenteret i Multisalen onsdag aften, hvor de 14 foreningsrepræsentanter skulle vælges.

Der blev valgt 7 mænd og 7 kvinder. Så det må siges at være meget lige. Der er 5 gengagere fra det afgående udvalg og 9 nyvalgte. Og det er et ungt udvalg ift. tidligere, 6 af medlemmerne er i 30’erne og 3 i 40’erne.

Nørrebro Lokaludvalg

 • Brita Fabricius  –  Fonden Kantara
 • Flemming Jensen – Nørrebro United
 • Nikolaj Friis-Farsøe –  Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN)
 • Annette Bellaoui –  Tavse stemmer – Missing voices
 • Alexander Nicolas Truelsen – Mellemfolkelig Samvirke
 • Mogens Petersen – Mind your head
 • Alexander van Deurs – Ejerforeningen Nørrebrogade 148/ Uffesgade 8-10
 • Jens Villadsen – Miljøpunkt Nørrebro
 • Sidsel Høgh Engqvist – Marthahjemmets forældrebestyrelse
 • Katharina Richter – Klovnens floorballclub
 • Karen Straarup Møller – Gårdlauget Hothers Plads
 • Rasmus Riley – KU Jagtvejskarréerne AKB
 • Ea Ohlsen Landerholm – Frivilligcenter SR-bistand
 • Mie Brandstrup – AB Bjerringhus

Det var foreningsrepræsentanterne, der blev valgt i aftes.
Så er der jo 9 repræsentanter, som kommer fra de politiske partier. De kommer her nedenunder:

 • A: Kim Christensen
 • F: Majbritt Svensson
 • B: Morten Pejter Nielsen
 • Ø: Erik Brandt
 • V: Bjarke Kværnø
 • C: Ida Malu Ourø Jensen
 • O: Jacob Leth Halldorsson
 • I: Kristoffer Brinch Ladefoged
 • Å: Jonathan Ries

Pladserne blev fordelt sådan her:

Børn, unge og idræt (3 medlemmer)
Sundhed, ældre og det sociale (2 medlemmer)
Byrum, bolig, gård- og gadelaug (5 medlemmer)
Kultur, erhverv og beskæftigelse (4 medlemmer)

Det nye lokaludvalg bliver officielt nedsat af Borgerrepræsentationen den 22. marts, hvor der også er lokal konstituering. Her vælger lokaludvalget deres formandsskab.

Suppleanter

Der blev derudover valgt en 1.- og 2. suppleant til hvert medlem. Her er listen over foreningssuppleanterne. De politiske suppleanter offentliggøres, når de er endelig indmeldt af partierne.

Suppleanter på Byrum, bolig, gård- og gadelaug:

Medlem // Karen Straarup Møller (Gårdlauget Hothers Plads)
1. suppleant // Gitte Kristensen (A/B Gilbjerggård)
2. suppleant // Gunnar Degnbol (AB Thorsgade 87)

Medlem // Sidsel Høgh Engqvist (Marthahjemmets Forældrebestyrelse)
1. suppleant // Lars Vestergaard Christiansen (FSB Ågården)
2. suppleant // Jens Schelde (AB Nørrebrogade 49 A-E)

Medlem // Katharina Richter (Klovnens Floorballclub)
1. suppleant // Muhammad Aslam (Mjølnerparken, Lejerbo)
2. suppleant // Mariann Horn (AB Lundtoftehus)

Medlem // Jens Villadsen (Miljøpunkt Nørrebro)
1. suppleant // Anders Jørn Jensen (BBR Alderstrøst)
2. suppleant // Tom Manczak (Andelsboligforeningen Stefanshus)

Medlem // Rasmus Riley (KU Jagtvejskarréerne AKB)
1. suppleant // Claus Aarestrup (Afdelingsbestyrelsen Stefansgaard)
2. suppleant // Helle Larsen (AKB Jagtvej Karré 2)

Suppleanter på Børn, unge og idræt:

Medlem // Nikolaj Friis-Farsøe (Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN))
1. suppleant // Åsmund Boye Kverneland (Turning Tables)
2. suppleant // Masti Jutka (Foreningen Alverdens Børn)

Medlem // Brita Fabricius (Fonden Kantara)
1. suppleant // Anastasiya Tchernychora (Stefansgårdens Børnehus)
2. suppleant // Tina Jensen (AH Sport)

Medlem // Flemming Jensen (Nørrebro United)
1. suppleant // Peter Kjøller (Stevnsgade Basketball)
2. suppleant // Anders Budtz-Jørgensen (Bordtennisklubben Baghånden)

Suppleanter på Sundhed, ældre og det sociale:

Medlem // Ea Ohlsen Landerholm (Frivilligcenter SR-Bistand)
1. suppleant // Charlotte Mejlshede (Simeon Sankt Johannes sogns menighedspleje)
2. suppleant // Terje Bech (Vi tager gaderne tilbage)

Medlem // Mie Brandstrup (AB Bjerringhus)
1. suppleant // Thomas Fredsø (Foreningen Sjællandsgade Bad)
2. suppleant // Mette Jokumsen (AB Jojo)

Suppleanter på Kultur, erhverv og beskæftigelse:

Medlem // Alexander Nicolas Truelsen (Mellemfolkelig Samvirke)
1. suppleant // Jette Ruth Nielsen (Coop – Kvickly Nørrebro)
2. suppleant // Sally Li (Dansk Kinesisk Kultur Forening)

Medlem // Annette Bellaoui (Tavse Stemmer – Missing Voices.dk)
1. suppleant // Brian Lauesen (Fælles om Nørrebro)
2. suppleant // Christian Benedictsen-Nislev (E/F Læssøesgade 19-25)

Medlem // Mogens Petersen (Mind Your Head)
1. suppleant // Bjarne Eskild Jensen (AB Husumgade 27-29)
2. suppleant // Anoir Hassouni (Nørrebro FF)

Medlem // Alexander van Deurs (Ejerforeningen Nørrebrogade 148 / Uffesgade 8-10)
1. suppleant // Viggo Mellerup (AB Kronborg 14-16)
2. suppleant // John Dickov Hansen (Nørrebro Lokalhistorisk Forening og Arkiv)