Ekstra penge til Nørrebro!

Ekstra penge til Nørrebro!

Så er forhandlingerne om Overførelsessagen 2020 faldet på plads. På Nørrebro fik vi bl.a. et offentligt toilet på Basargrunden, en idrætshal på Nørre Fælled Skole, madskole på Blågård Skole og så bliver undersøgelsen af nedrivningen af Bispeengbuen forsat!

Overførelsessagen er kommunens fordeling af de penge, der ikke blev brugt i 2019. Bag aftalen i år står Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre.

Her er en samlet liste over, hvad Nørrebro fik:

 • Et offentligt toilet på Basargrunden ved Nørrebro St. (ca. 1 mio. kr.)
 • Midler til et idéoplæg til omdannelse af området omkring Bispeengbuen (1,5 mio. kr.)
 • Planlægning af en idrætshal på Nørre Fælled Skole (2,1 mio. kr.)
 • Etablering af madskole på Blågård Skole (1,6 mio. kr.)
 • Ekstrabevilling til værestedet Muhabet, så stedet ikke længere er lukningstruet (0,6 mio. kr.)
 • Etablering af sociale rum og foreningsfaciliteter ved broboldbaner (2 mio. kr.)
 • Anlæg og etablering af én samlet tandklinik for børn og unge på Nørrebrogade 209 (66,5 mio. kr.)
 • Genopretning og renovering af de grønne anlæg ved Dronning Louises Bro
 • Brandsikring af det socialpsykiatriske botilbud Thorupgården (18,5 mio. kr.).

Derudover blev der med den politiske aftale besluttet:

 • Et samlet fokus på sommerferieaktiviteter for byens udsatte børn og unge
 • Referencegruppen for Helhedsplan i De Gamles By bliver videreført
 • At der skal sættes fokus på sundheden blandt beboerne i de udsatte boligområder ifm. Budget 2021

Vi er meget glade for at ønskerne om et offentlig toilet omkring Nørrebro Station er blevet hørt! Samt at arbejdet med en nedrivning af Bispeengbuen også forsat lever. Københavns Kommune har afsat 1,5 mio. kr. og det samme har Frederiksberg til et ideoplæg om omdannelse af området omkring buen.

Vi er også meget glade for at de to folkeskoler; Nørre Fælled Skole og Blågård Skole er blevet prioriteret.

Sidst er vi lettede over at politikerne fandt de sidste midler til Muhabet, så værestedet for psykiske syge og traumatiserede flygtninge, indvandrere og danskere ikke længere er lukningstruet.

Tak til politikerne på Københavns Rådhus for at have lyttet til de lokale stemmer!