Ekstra midler til Nørrebro!

Foto: @lisalundo

Ekstra midler til Nørrebro!

Så er forhandlingerne om Overførelsessagen 2021 faldet på plads! Overførelsessagen er kommunens “lille budgetaftale” dvs. en fordeling af de penge, der ikke blev brugt i 2020. Se aftalen om Overførselssagen 2020-21.

På Nørrebro fik vi bl.a. midler til at få renset jorden ved ByOasen og til at få inddraget det lille grusareal ved Basargrunden og Lyngsies Plads i det kommende byrum. Og 3 mio. kr. til at realisere nogle af de grønne projekter fra Helhedsplanen for De Gamles By. Det blev også besluttet at gå videre med dialog med fredningsmyndighederne om at få udskiftet den forældede belysning på kunstgræsbanerne i Nørrebroparken, så der kommer væsentligt mindre lysforurening for naboerne.

Det er fire ønsker vi har arbejdet for! Tak til politikerne på Københavns Rådhus for at have lyttet til de lokale stemmer!

Her er en samlet liste over, hvad Nørrebro fik:

  • ByOasen: Oprensning af forurening ved den bemandede legeplads ByOasen, samt genetablering af legepladsen. Desuden at dyrene skal genhuses indtil ByOasen er genetableret (9,1 mio. kr.)
  • Basargrunden: Midler til, at grusarealet mellem Basargrunden og Lyngsies Plads kan udvikles til et byrum, der kommer til at hænge sammen med det kommende byrum på Basargrunden og busgaden ved Nørrebro Station (0,8 mio. kr.)
  • Ekstra grønt i De Gamles By: Midler til at opgradere udvalgte grønne arealer i De Gamles By med en større biodiversitet, ekstra grønne arealer og ved at styrke De Gamles By med nye grønne forbindelser mellem de eksisterende og nye funktioner (3,1 mio. kr.)
  • Sikker Skolevej-pilotforsøg: Midler til at lave pilotforsøg med parkeringsforbud omkring 4-5 skoler i brokvartererne mellem kl. 7-9 og kl. 14-16 (0,5 mio. kr.)
  • Støjindsats: Midler til styrket støjindsats i seks måneder hen over sommeren 2021 i udvalgte parker og havnearealer bl.a. Nørrebroparken (1,2 mio. kr.)
  • Skolerenoveringer: Midler til genhusning (merudgifter) ifm. helhedsrenoveringer af fire skoler, heriblandt Nørre Fælled Skole og Blågård Skole (i alt 53,1 mio. kr.)
  • Botilbud til udsatte voksne: Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej (2.2 mio. kr.)
  • Grønne byrum: Plantning af lommegrønt på gadeareler i tre gader. Den ene udpegede gade er Titangade på Ydre Nørrebro, de andre i Valby og på Østerbro (i alt 2 mio. kr.)

Derudover blev der med den politiske aftale besluttet:

  • Udskiftning af lyset på kunstgræsbanerne i Nørrebroparken: at Kommunen skal gå i dialog med fredningsmyndighederne om dispensation til at få udskiftet lyset på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken, da benytter en forældet teknologi, og at lysforureningen kan begrænses ved udskiftning af lyset til moderne LED-belysning. Midlerne skal findes ved kommende budgetforhandlinger.
  • Personalefaciliteter til ByOasen: at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2022 afdækker, om der er alternative muligheder til at etablere nye personalefaciliteter på ByOasen end nybyg. F.eks. indplacering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bygninger i De Gamles By.

Der blev desværre ikke afsat midler til trafiksikring af Møllegade/Guldbergsgade-krydset, at videreføre ungeindsatsen i Murergården der udløber 31. marts eller til flere offentlige toiletter og skraldespande, samt mere belysning i Nørrebroparken. Det er heldigvis lige blevet besluttet, at (om)placere et offentligt toilet i Nørrebroparken!

Bag aftalen i år står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og løsgænger Kåre Traberg Smidt.