Budget 2021 er forhandlet færdigt

Budget 2021 er forhandlet færdigt

I år blev det en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og partiet Fremad. 

Se hele budgetaftalen her

På Nørrebro fik vi:

 • Forsat driftsbevilling til Sjællandsgade Bad
 • Anlæg af skole og idrætshal i De Gamles By
 • Anlæg af skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole
 • Driftsbevilling til værestedet Muhabet
 • Driftsbevilling til Folkets Hus (Puljen til alternative kulturhuse)
 • Anlæg af madskole på Blågård Skole
 • Midler til en foranalyse af om Ågade, Åboulevard og H.C. Andersens Boulevard kan føres under jorden
 • Belysning under højbanen ved Nørrebro St.
 • Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By
 • Driftsbevilling til Head Space
 • Foranalyse af cykelsti fra Nørrebro til Utterslev Mose
 • Boligsociale helhedsplaner, Mimersgade og Sigynsgade
 • Igangsætning af helhedsrenovering, Fensmarkskolen
 • Derudover blev der afsat midler til at genoprette både Birkegade, Egegade og Stevnsgade i 2024

Der blev desværre ikke afsat midler til:

 • Opgradering af belysning på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
 • Ekstra midler til fælles aktivitetshus i Mimersparken
 • Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
 • Lokal fritidskoordinator
 • Trafiksikring af Rådmandsgade og Mimersgade
 • Fritidens Hus på Ydre Nørrebro
 • Driftsbevilling til Aktivitetscenter Baldersgade
 • Offentligt toilet og flere skraldespande i Nørrebroparken
 • Offentligt toilet på Dronning Louises Bro