Budget 2020 er forhandlet færdigt!

Budget 2020 er forhandlet færdigt!

I år blev det en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre.

Se hele budgetaftalen her

Vi er rigtig glade for, at Nørrebro fik:

 • 4.9 mio. kr. til et grønt bytorv på basargrunden ved Nørrebro St.
 • Ca. 10 mio. kr. til etableringen af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park samt til omdannelse 7 små fodboldbaner i baggårdene i brokvarterene til kunstgræs, så man kan dyrke foreningsfodbold i baggårdene
 • 0.9 mio. kr. årligt i 4 år til aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0
 • 1 mio. kr. til Fensmarkgade Skole til medfinansiering af stort kapacitetsudviklingsprojekt
 • 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af kvarterplaner for to nye områdefornyelser – den ene på Nørrebro i Aldersrogade (Sigynsgade)
 • Borgerservice fra Rentemestervej flyttes til Nørrebrohallen
 • Løft af udsatte boligområder Lundtoftegade, Mjølnerparken og Aldersrogade
 • Genoprettelse af vejen på Jægersborggade
 • Samt at der skal arbejdes på at etablere en klinik for alment praktiserende læger i Mjølnerparken/Hothers Plads

En skrabet løsning til Nørrebro stationsområde
Vi har længe arbejde for at Nørrebro Stationsområde udvikles i et helhedsperspektiv. Byrummene omkring stationen er nedslidt og Basargrunden, hvor der har været metrobyggeri de sidste mange år står som en tom grusplads. Nu er der sat 4.9 mio. kr. af til anlæg på basargrunden og 0.6 mio. kr. til belysning på Lyngsies Plads. Vi er rigtig glade for at der endelig sker noget på Basargrunden, men spændte på, hvor langt pengene rækker. Vi havde drømt om, at hele området blev løftet – naturligvis med øje for området lokale særpræg. Men det er et skridt i den rigtige retning.

En uventet 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park
Den største overraskelse på årets budget er etableringen af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park og omdannelse af 7 aktivitetsarealer i baggårdene i brokvarterene til kunstgræs, så foreningsidrætten kan komme ud i baggårdene.

Ingen penge til værestedet Muhabet og Bispeengbuen-projektet
Der blev desværre ikke afsat midler til:

 • Omdannelse af Bispeengbuen: 4,8 mio. kr.
 • Driftsbevilling til Muhabet: 3,1 mio. kr.
 • Gennemførsel af helhedsplanen for De Gamles By og videreførelse af referencegruppen
 • Forsøgsbydel Nørrebro: 1 mio. kr.
 • Trafiksikring af krydset Guldbergsgade/Møllegade: 1 mio. kr.

Muhabet er lukningstruet
Der var ingen driftsbevilling til Værestedet Muhabet på budgettet. Det betyder at aktivitets- og værestedet nu er lukningstruet efter årsskiftet. Muhabet gør et kæmpe stykke arbejde for at psykiske syge og traumatiserede flygtninge, indvandrere og danskere kan søge omsorg, et mere værdigt liv og få et måltid mad. Muhabet har hidtil haft en årlig driftsbevilling på over en mio. kr. Hidtil har en stor del af driften været finansieret af fonde, men bevillingerne udløber uden mulighed for forlængelse ved årsskiftet. Vi håber meget, at der er sket en fejl og politikerne på Rådhuset kan nå at korrigere det, så Muhabet fortsat får driftsstøtte i 2020. Vi forudser store udfordringer, hvis stedet lukker og denne brugergruppe ikke har et sted at gå hen.

De Gamles By
Der blev heller ikke sat penge af til at gennemføre de tiltag i helhedsplanen, som skal give den grønne balance i De Gamles By og som sikrer, at området kan forblive en rekreativ oase på Nørrebro. Det vil vi arbejde videre med frem mod næste års budgetforhandlinger.

Bispeengbuen-projektet
Vi havde håbet at der blev afsat penge til at arbejde videre med planen om en tunnel under jorden til biltrafikken og åbningen af Ladegårds Å, som vi længe har kæmpet for på Nørrebro. I budgetaftalen står der dog, at parterne er enige om, at henvise finansiering af idéoplæg for omdannelse af Bispeegnen til forhandlingerne om Overførselssagen 2019/2020.