Nyheder

Gadehaver på Nørrebro

Hvor og hvor mange gadehaver har vi på Nørrebro – og hvordan får vi endnu flere? Hjælp os med at kortlægge gadehaver og læs mere om, hvordan du selv starter en!

Vores puljer er lukkede!

Desværre er kassen tom! Vi har fået ansøgninger for 6,5 mio. i år og vi har brugt vores 3 mio. kr. Hvis der kommer penge retur, så åbner vi puljerne igen:

Vores input til Budget 2022

Budgetforhandlingerne til Budget 2022 er i fuld gang og vi har sendt vores forslag til lokale tiltag og indsatser til politikerne!

Nyt om Rantzausgade!

Nu går omdannelsen af Rantzausgade i gang. I første omgang skal HOFOR etablere en ny rørledning i gaden. Arbejdet starter i juni og afsluttet i løbet af november 2021.
I marts 2022 går Københavns Kommune i gang med klimatilpasningen og trafikomlægningen i gaden.

Borgermøde om De Gamles By

Vi inviterer til digitalt borgermøde om planerne for de Gamles By onsdag den 14. april kl. 19-21. Kom og se planerne og stil spørgsmål!

Ekstra midler til Nørrebro!

Så er Overførselssagen forhandlet færdigt! Vi fik midler til oprensning af ByOasen, ekstra grønt i De Gamles By og midler til det sidste hjørne af Basargrunden!

Vores input til Overførselssagen

Oprensning af ByOasen, grønne tiltag i De Gamles By, flere offentlige toiletter, og midler til det sidste hjørne af Basargrunden. Dét er nogle af de input vi har til Overførselssagen!

Vi gør status på vores puljemidler

I 2020 fik vi ansøgninger for næsten 6 mio. kr. og vi råder kun over 3. Men vi er virkelig stolte over, at Nørrebro er en bydel med så mange engagerede borgere, foreninger og fællesskaber!