Netværksmøde for handelslivet på Nørrebro

Rantzausgade 2021
Kig forbi Kølsters Tolv Haner onsdag den 8. maj fra morgenstunden til en snak om handelslivet på Nørrebro!

Netværksmøde for handelslivet på Nørrebro

Vi inviterer til netværksmøde for Nørrebros handelsgader og erhvervsdrivende.

Tid og sted
Onsdag den 8. maj kl. 8.30-10.30
På Kølsters Tolv Haner, Rantzausgade 56
Vi byder på kaffe og en croissant. Tilmelding til bm0x@kk.dk

Det har i mange år været et vigtigt fokusområde for os at arbejde for, at det fysiske handelsliv vi har på Nørrebro – også eksisterer i fremtiden. For det lokale handelsliv er en vigtig del af fundamentet under en levende og mangfoldig bydel. Derfor har vi netop haft en spørgeskemaundersøgelse ude blandt nørrebroerne for at få et indblik i købeadfærden og få input til, hvad der skal til for at de ville bruge de lokale butikker mere. Det svarede 1.309 borgere på og vi fik mange hundrede konkrete input.

På mødet vil vi fortælle om de pointer og input, der er kommet ind med spørgeskemaundersøgelsen. Vi vil også gerne tage initiativ til at vi sammen laver en fælles lokal kampagne her i 2024 for det lokale fysiske handelsliv og den fysiske handelsoplevelse. Vi vil gerne understøtte med koordinering og en medfinansiering tilsvarende til det engagement og de midler, handelslivet tilsammen kan byde ind med. Der vil også være tid til en snak om de udfordringer og succeser der opleves ude i gaderne, og til at snakke uformelt og lære hinanden at kende.

Mødet er målrettet bydelens handelsgader og erhvervsdrivende. Nogle af os har allerede mødtes af flere omgange gennem årene, men netværket er dynamisk og alle erhvervsdrivende på Nørrebro er velkomne.

Læs meget mere om vores visioner og indsatser på erhvervsområdet fra vores Bydelsplan for Nørrebro 2022-26 her.

0 replies on “Netværksmøde for handelslivet på Nørrebro”