Få en sikker cykelvej

Stop utrygheden på cykelstien

Findes der utrygge steder at cykle på Nørrebro? Cyklistforbundet har lavet et interaktiv kort på www.cykelland.nu, hvor man kan indrapportere de utrygge steder.

Og hvorfor nu det?

Jo, hvis man ikke føler sig tryg på cykelstien – så stopper man med at cykle! Det viser en undersøgelse som Vejdirektoratet har lavet. Og det er ikke kun trafiksikkerhed, der nødvendigvis tæller – det er mere at general utryghed på cyklen. At cykelstierne ikke er brede nok. At der mangler belysning på mørke strækninger. At der er megen tung trafik. Og ja huller og glasskår på stierne fremmer heller ikke lysten.

Derfor har cyklistforbundet besluttet at sætte fokus på cyklisternes sikkerhed.

»Vi holder op med at cykler, når vi ikke føler os trygge. Vi cykler heller ikke, hvis ikke vi har gode og sikre cykelstier. Vi opfordrer politikerne til sikre flere trygge cykelstier over hele landet«, siger forbundets direktør, Klaus Bondam.

Cyklistforbundet har derfor lavet et interaktiv kort på www.cykelland.nu

Her kan man melde sin utryghed ind – eller gøre opmærksom på sine observationer. Senere på året vil indberetningerne blive givet videre til relevante politikere og embedsmand.

Hvad har folk så meldt ind på Nørrebro:
“Nørrebro Station: Fodgængerfeltet er fjernet, men man kan stadig antyde det i asfalten. Dermed kan folk ikke finde ud af, hvem der har vigepligt for hvem for hhv. fodgængere og cyklister”
“Hillerødgade: Selv efter det er blevet grønt for cyklister i retning mod Hillerødgade, fortsætter bilerne med at krydse ad Nørrebrogade”
“Blegdamsvej: Cyklister krydser Blegdamsvej for at komme fra Fælledparken til Helgesensgade. Her er flere vejbaner/parkeringsbaner og udkørsler fra veje, som gør overgangen uoverskuelig”
“Frederiks Bajers Plads: Lyskrydset skifter på en måde, så alle ikke kan nå over i myldretiden før det skifter igen. Og bilister der køre over for gult ikke kan komme ind på vejen i myldretid, så de står og blokkere i krydset. Når resten af trafikken så begynder at køre, får det folk til at lave panikhandlinger, der går ud over sikkerheden”.

Her Dr. Louises Bro: “Der er for mange cyklister – mange respekterer ikke færdselsreglerne …”.