Budget 2022 er forhandlet færdigt

Budget 2022 er forhandlet færdigt

I år blev det en bred budgetaftale mellem alle partier undtagen Konservative.
Se hele budgetaftalen her

På Nørrebro fik vi:

 • Et offentligt toilet ved Dr. Louises Bro i form af en toiletvogn ved på Sortedam Dosseringen tæt Dronning Louise Bro.
 • En større driftsbevilling til Kapellet på Assistens Kirkegård til Turning Table. (1.1 mio. kr. årligt i 2022-2025)
 • En foranalyse af Sikker Skolevej-trafiksikring af Mimersgade
 • Midler til at udbedre ind- og udfletning fra Søernes cykelsti til Baggesensgade (0.8 mio. kr. til anlæg)
 • Midler til etablering af trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor
 • Midler og en beslutning om at det tredje scenarie med en halv nedrivning af Bispeengbuen skal med det igangværende idé-oplæg.
 • Etablering af personalefaciliteter ved ByOasen
 • Nye byrum på Krakas Plads og Sigynsgade (Trygt, grønt og aktivt byrum)
 • Midler til genhusning af Guldberg Skole under ombygningen
 • En merbevilling til 5-mands-kunstgræsbanen i Hans Tavsens Park
 • Videreførelse af indsatser under Sikker By-strategien.
  Bl.a. 8.8 mio. kr. til 18+ Centrene på Nørrebro og 3 mio. kr. til opnormering af Københavnerteamet med fem bydækkende gadeplansmedarbejdere mm.
 • Yderligere driftsbevilling til Kampsportens Hus
 • En forandringsplan for Aldersrogade og kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade (7,8 mio. kr.)
 • Midler til Mosaisk Begravelsesplads (0.3 mio. kr.)
 • Midler til at opstarte et aktivitetshus under Projekt Hjerterum i Meinungsgade målrettet piger og kvinder
 • Midler til øget renhold og ekstra skraldespande på hotspots, herunder Nørrebroparken, i sommermånederne

Udpluk af bydækkende bevillinger:

 • Løbende renovering af byens legepladser
 • Midler til pilotprojektet ’Flere børn i fællesskaber’, der skal få flere børn fra ressourcesvage familier engageret i fritids- og foreningslivet.
 • Nedlæggelse af 5.000 almindelige parkeringspladser til fordel for 4.100 ladepladser til elbiler og 900 parkeringspladser reserveres til delebiler.
 • Hastigheden for biler sænkes med 10 kilometer i timen på flere strækninger i byen.
 • Initiativer inden for restauration og natteliv. Bl.a. natteværter, partnerskaber, støjvagten, øget kontrol med udeservering, ny støjvagtspraksis, alternative toiletløsninger, spuling af gader mm.
 • Midler til at opsætte og drifte flere affaldskurve fordelt på belastede lokaliteter i hele byen, 0.5 mio. kr.
 • Midler til at udskifte digitale hastighedstavler på skoleveje i København.
 • Beslutning om screening af historiske bygninger og bymiljøer.

Der blev ikke afsat midler til:

 • Realiseringen af de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
 • Udskiftning af lys på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
 • Trafikken ved Skjolds Plads st. 
 • ”Lersøkilden”
 • Fritidens Hus på Ydre Nørrebro
 • Et tryghedspartnerskab på Nørrebro
 • Ekstra busstoppested i Lundtoftegade