Borgerpanelsundersøgelse: Fortæl os om din købeadfærd! 

Køber I mest på nettet eller i fysiske butikker? Bruger I det lokale handelsliv eller tager I til storcentre eller Indre By? Deltag i vores undersøgelse!

Borgerpanelsundersøgelse: Fortæl os om din købeadfærd!

Køber I mest på nettet eller i fysiske butikker? Bruger I det lokale handelsliv eller tager I til storcentre eller Indre By? Og hvad højner fra jeres synspunkt den fysiske handelsoplevelse i en butik?

Det har i mange år været et mangeårigt fokusområde for os, at arbejde for at det fysiske handelsliv vi har på Nørrebro – også eksisterer i fremtiden. Som et led i det arbejde, vil vi gerne have et indblik i nørrebroernes købeadfærd. Vi bruger svarene i vores videre arbejde for at støtte det lokale handelsliv i tæt samarbejde med de lokale handelsforeninger.

I kan læse mere om vores arbejde, visioner og indsatser ift. det lokale handelsliv og erhvervslivet i bydelen i vores afsnit om erhvervsliv i Bydelsplan for Nørrebro 2023-26

Hjælp os og brug 15 min. på at udfylde vores spørgeskemaundersøgelse. I kan svare indtil den 31. januar kl. 12.00.

Find spørgeskemaet her:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=P3FN5JU8S212

Svarene behandles anonymt og efter gældende GDPR-regler i Københavns Kommune i programmet Survey-Xact, som Rambøll administrerer.

Spørgeskemaet er også sendt ud til de ca. 6.000 nørrebroerne, der er fast med i vores digitale borgerpanel. Læs mere om vores borgerpanel her og overvej at tilmelde dig!

På forhånd mange tak for hjælpen!

0 replies on “Borgerpanelsundersøgelse: Fortæl os om din købeadfærd! ”