SØG PENGE

SØG PENGE

Nørrebro Lokaludvalg har årligt 3.009.600 kr. til rådighed til lokale aktiviteter og projekter, tildelt af Borgerrepræsentationen. Pengene skal fortrinsvis gå til projekter, der er dialogskabende og netværksdannende, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, samler borgere på tværs af social, geografisk og etnisk baggrund og som er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer.

Vi har to puljer: Byens Puls og Nørrebro Puljen

Obs! Byens Puls er lukket da alle puljemidler er uddelt. Der plejer at komme midler retur senere på året. Hvis det er tilfældet åbner vi Byens Puls for ansøgninger igen. 

Vi støtter aktiviteter/projekter på Nørrebro

 • der er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.
 • som er rettet mod Nørrebros borgere eller foregå på Nørrebro, eller komme Nørrebro til gavn.

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til sekretariatet pr. mail eller post. Du skal vide, at der er meget rift om vores puljemidler her i bydelen. I 2021 modtog vi ansøgninger for næsten 6 mio. kr., og vi råder som sagt kun over lidt mere end 3 mio. kr. om året.

Får du/I støtte, er det altid i form af en underskudsgaranti. Dvs. at du/I først får midlerne udbetalt, når projektet er afsluttet, og der er aflagt et regnskab uden overskud.

Byens Puls

Her kan du kan søge om op til 10.000 kr. Byens Puls kan søges den første hverdag i hver måned, dog ikke juli.

I behandlingen af ansøgninger til Byens Puls, lægger vi vægt på:

 • at der er en stor grad af frivilligt engagement i projektet.
 • at udgifter til løn og honorarer udgør en mindre del af budgettet.
 • at der er medfinansiering ved afholdelse af større arrangementer eller etablerede projekter.
 • at der er adgang for handicappede til arrangementer og projekter.
 • at projektet kan skabe grundlag for samarbejde mellem forskellige aktører på Nørrebro.
 • at projekter eller arrangementer er nyskabende.
 • at ansøger ikke gentagende tidligere har modtaget støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.
 • at der annonceres tydeligt for projektet.
 • at de projekter vi støtter er spredt over hele bydelen.
 • at der er en aldersmæssig spredning i projekternes målgrupper.

Vi støtter ikke

 • Partipolitiske eller religiøse arrangementer.
 • Projekter med et kommercielt formål.
 • Projekter og arrangementer, der allerede er afholdt på ansøgningens behandlingstidspunkt.
 • Arrangementer, som ikke er åbne for alle i målgruppen.
 • Varige driftsudgifter, f.eks. lønudgifter i kommunale institutioner og institutioner der kan sidestilles hermed.
 • Større anlægsprojekter eller rent byggeri.
 • Offentlige institutioners drift, eller udgifter, der kan sidestilles hermed som f.eks. lejrskoler, udflugter med mere.
 • Som udgangspunkt kommunale institutioners arrangementer eller projekter, som vurderes at høre under institutionens kerneydelser, og som sådan burde finansieres af institutionens budget.

Nørrebro Puljen

Her er der ingen øvre grænse for hvor meget, der kan søges. Dog bliver der typisk højst givet mellem 30.000-50.000 kr. Der er kun to ansøgningsrunder årligt til Nørrebro Puljen og der bliver uddelt op til 1. mio. kr. i første runde og 500.000 kr. i anden runde.

I behandlingen af ansøgninger til Nørrebro Puljen, lægger vi vægt på:

 • at der er en stor grad af frivilligt engagement i projektet.
 • at udgifter til løn og honorarer ikke udgør en uforholdsmæssig stor del af budgettet.
 • at der er medfinansiering ved afholdelse af større arrangementer eller etablerede projekter.
 • at der er adgang for handicappede til arrangementer og projekter.
 • at projektet kan skabe grundlag for samarbejde mellem forskellige aktører på Nørrebro.
 • at projektet understøtter målene i Bydelsplan for Nørrebro 2017-2020.
 • at projekter eller arrangementer er nyskabende.
 • at der annonceres offentlig og tydeligt for projektet.
 • at de projekter vi støtter er spredt over hele bydelen.
 • at der er en aldersmæssig spredning i projekternes målgrupper.

Vi støtter ikke

 • Partipolitiske eller religiøse arrangementer.
 • Projekter med et kommercielt formål.
 • Projekter og arrangementer, der allerede er afholdt på ansøgningens behandlingstidspunkt.
 • Arrangementer, som ikke er åbne for alle i målgruppen.
 • Varige driftsudgifter, f.eks. lønudgifter i kommunale institutioner og institutioner der kan sidestilles hermed.
 • Større anlægsprojekter eller rent byggeri.
 • Offentlige institutioners drift, eller udgifter, der kan sidestilles hermed som f.eks. lejrskoler, udflugter med mere.
 • Som udgangspunkt kommunale institutioners arrangementer eller projekter, som vurderes at høre under institutionens kerneydelser, og som sådan burde finansieres af institutionens budget.