Christiansborg undergraver Københavns socialindsats

Omfordelingen af satspulje-midlerne får store konsekvenser for Nørrebro!