Medlemmer & suppleanter

Medlemmer & suppleanter

Der sidder 23 medlemmer i Nørrebro Lokaludvalg – valgt for fire år af gangen. Det siddende lokaludvalg (2014-2018) blev valgt i februar 2014. De otte er politisk valgt af de partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 15 medlemmer er lokalt valgt fra foreningslivet på Nørrebro på et valgmøde, der afholdes lokalt i bydelen hver fjerde år.
Hvert medlem har desuden to suppleanter. Se listen over suppleanterne her.

På Nørrebro har lokaludvalget besluttet at konstituere én formand og to næstformænd for Nørrebro Lokaludvalg:

Formand
Mogens “Mugge” Petersen

Næstformand
Lars Vestergaard Christiansen

Næstformand
Kim Christensen

Medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg

Politisk udpegede medlemmer
Martin Maric // Socialdemokratiet
Niels Clemmensen // Socialistisk Folkeparti
Morten Pejter Nielsen // Radikale Venstre
Erik Brandt // Enhedslisten
Bjarke Kværnø // Venstre
Søren Gravesen-Hvass // Det Konservative Folkeparti
Vakant // Dansk Folkeparti
Kristoffer Brinch Lagdefoged // Liberal Alliance

Idræt, kultur og sundhed
Mogens “Mugge” Petersen
Flemming Jensen

Sociale organisationer
Jette Ruth Nielsen

Frivillige organisationer
Karen Straarup Møller

Brugerbestyrelser på skoleområdet og institutioner for børn under 18 år
Mette Jokumsen
Brita Fabricius

Ældre- og handicapområdet
Sven Astrup Knudsen

Det lokale handelsliv
Hans Mejlshede

Etniske minoriteters foreninger
Anoir Hassouni

Det frivilligt organiserede kulturliv
Thomas Fredsø
Masti Jutka

Almene boliger
Lars Vestergaard Christiansen

Øvrige boliger
Kim Christensen
Gitte Kristensen

Miljøorganisationer og natur
Jens Villadsen