Byens Puls er midlertidigt lukket

Nørrebroløbet

Byens Puls er midlertidigt lukket

Her på Nørrebro råder vi årligt over 3.177 mio. kr. som vi løbende uddeler til projekter og aktiviteter på Nørrebro, der er dialogskabende, netværksdannende, som øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, eller som samler borgere på tværs af social, geografisk og etnisk baggrund.

Men vores puljemidler er desværre så stor en succes, at vi efter 184 ansøgninger i år, midlertidigt må lukke for Byens Puls, da alle pengene er delt ud. Hvis der kommer penge tilbage fra de allerede planlagte projekter – vil vi naturligvis genåbne puljen og annoncere det bredt ud.

Igen i år har der været rift om vores puljemidler på Nørrebro
Sidste år modtog vi ansøgninger for over 6.5 mio. kr. – hvilket er mere end dobbelt så meget, som det beløb, vi rådede over; nemlig 3.226.000 kr. Vi har derfor været nødt til at give afslag eller stærkt nedsatte tilsagn til en lang række meget kvalificerede ansøgninger. Antallet af puljeansøgninger er steget stødt de sidste par år, og vi er bekymrede for, om vi forsat kan være med til at sikre Nørrebro som en aktiv og kreativ bydel med rigtig mange engagerede borgere og foreninger.

Vi støtter alt fra lokale kulturelle festivaler, grønne initiativer, frivilligworkshops, skæve koncerter, udstillinger, traditioner i bydelen, teaterforestillinger, kultur- og idrætstilbud til bydelens børn og unge, spontane idéer fra initiativrige Nørrebro-borgere og meget meget mere.

I forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2017 gjorde vi Københavns Kommunes politikere opmærksomme på, at der lokalt på Nørrebro er et stort behov for flere puljemidler, som Lokaludvalget kan uddele til de mange lokale foreninger og borgere, der søger vores puljer. Vi har endnu ikke hørt noget fra politikerne.

(Fotoet fra Nørrebroløbet i maj 2017, som Nørrebro Lokaludvalg støttede de første par år, men der idag er helt selvkørende økonomisk).