Arbejdsgrupper

Lokaludvalgets arbejdsgrupper

Der er en række arbejdsgrupper under lokaludvalget med hver sit fokusområde. Det er i arbejdsgrupperne at meget af lokaludvalgets arbejde foregår. Dvs. her udvikles lokaludvalgets projekter, her skrives udkast til høringssvar, og det er også her lokaludvalgets politik udvikles. Arbejdsgrupperne er åbne for alle, også nørrebro’ere, der ikke sidder i lokaludvalget.

Børn og Unge – idræt, kultur, skole // Tovholder: Flemming Jensen 
Denne arbejdsgruppe arbejder overordnet med at understøtte det gode børne- og ungeliv på Nørrebro. Bl.a. ved at skabe lige muligheder for alle bydelens børn og unge for at deltage i foreningslivet, herunder at Nørrebro får flere brede, stærke foreninger/fritidstilbud med faciliteter og lokaler på Nørrebro.

Medlemmer:
Brita Fabricius
Mogens Petersen
Flemming Jensen
Masti Jutka

Planlagte møder i 2018 (Nørrebro Lokaludvalgs Sekretariat):
Tirsdag d. 9. januar kl. 16.30-18.00
Tirsdag d. 6. februar kl. 16.30-18.00
Tirsdag d. 6. marts kl. 16.30-18.00

Social og Sundhed // Tovholder: Thomas Fredsø
Arbejdsgruppens fokus er at støtte op om tiltag på Nørrebro, der giver længere levealder, færre kroniske syge og mindre ulighed på sundhedsområdet. Derudover at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskabet og den sociale sammenhængskraft på Nørrebro.

Medlemmer:
Thomas Fredsø
Jette Ruth Nielsen
Karen Straarup Møller
Bjarke Kværnø
Jette Nielsen
Gitte Kristensen
Mie Brandstrup

Planlagte møder i 2018:

Byrum, Miljø og Trafik // Tovholder: Erik Brandt
Denne arbejdsgruppe arbejder for et kreativt og aktivt byrum, som skaber rammerne for et aktivt byliv og som bidrager til en høj grad af livskvalitet for den enkelte nørrebroer. Trafikalt arbejder vi for intelligente trafikløsninger, der mindsker den gennemkørende trafik på Nørrebro og giver plads til de bløde trafikanter (cyklister og gående), samt den kollektive trafik. Foruden bevarelse af bydelens grønne oaser.

Medlemmer:
Erik Brandt
Kim Christensen
Jens Villadsen
Lars Vestergaard Christiansen
Sven Knudsen
Gitte Kristensen
Niels Clemmensen
Bjarke Kværnø
Mette Jokumsen
Troels Glismann
Erik Jørgensen
Anders Jensen
Heidi Damgaard
Gunnar Degnbol
Kirsten Stigsgaard

Planlagte møder i 2018 (Mødelokale 1 i Nørrebrohallen):
Onsdag d. 10. januar kl. 17-19
Onsdag d. 7. februar kl. 17-19
Onsdag d. 7. marts kl. 17-19

Projekt-arbejdsgruppen
Projekt-arbejdsgruppen er den nyeste arbejdsgruppe. Her udvikles lokaludvalgets egne projekter, og der arbejdes på at styrke det faglige argument i lokaludvalgets egne projekter f.eks. events, kampagner og borgerrettede aktiviteter. Her mødes lokaludvalget på nye måder i mindre formelle rammer og arbejder aktivt med at inddrage frivillig-grupper/personer, som ikke er udvalgsmedlemmer, men som gerne vil være med til at udvikle projekter i bydelen.

Medlemmer:
Kim Christensen
Karen Straarup Møller
Jens Villadsen

Gruppen mødes ad hoc, når der er projekter.